Engagerade rörelse

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag till Riksidrottsförbundet (RF) som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det görs genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

 YMR skrev copy till ett 40-tal inspitrationsbrev inom projektet Rörelsesatsning i skolan från olika idrotter med personal i grundskolan som målgrupp.

Date: