Vi är YMR

Art Director

Jens Arenhill

Art director

Jonas Norberg

Copywriter

Jens Larsson

Produktionsledare

Ewa Tafvelin

Kontakta oss
Vi söker ofta efter nya problem, kontakta oss så hittar vi lösningar tillsammans